Ostrenje z upravljanjem na dotik (Touch Focus)

Funkcija [Touch Focus] vam omogoča izbiro položaja, ki ga želite izostriti z upravljanjem na dotik. Predhodno izberite MENU(Setup) › [Touch Operation][Touch Operation][On].

Ta funkcija je na voljo, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na enega od naslednjih parametrov:

 • [Wide]
 • [Zone]
 • [Center Fix]
 • [Tracking: Wide]
 • [Tracking: Zone]
 • [Tracking: Center Fix]

 1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Focus].
  • Nastavitev za [Touch Func. in Shooting] lahko spremenite z dotikom /// (ikona funkcije za upravljanje na dotik) na zaslonu za zajemanje posnetkov.

Izbira položaja izostritve slike pri fotografiranju

Med izvajanjem samodejnega ostrenja lahko določite položaj, ki ga želite izostriti z upravljanjem na dotik. Najprej se dotaknite zaslona in izberite položaj, nato pa za izostritev do polovice pritisnite sprožilo.

 1. Dotaknite se zaslona.
  • Dotaknite se motiva, ki ga želite izostriti.
  • Za preklic ostrenja z upravljanjem na dotik se dotaknite ikone (sprostitev ostrenja na dotik) ali pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 2. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  • Ko želite posneti fotografijo, pritisnite sprožilo do konca.

Določanje položaja izostritve v načinu snemanja videoposnetkov

Fotoaparat izostri sliko motiva, ki se ga dotaknete.

 1. Motiva, ki ga želite izostriti, se dotaknite pred ali med snemanjem.
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF], način ostrenja začasno preklopi na ročno ostrenje, pri čemer je ostrino mogoče dodatno uravnati z obročem za ostrenje (točkovno ostrenje).
  • Za izklop točkovnega ostrenja se dotaknite ikone (sprostitev ostrenja na dotik) ali pritisnite sredino izbirnega kolesca.
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus], način ostrenja začasno preklopi na [Continuous AF]. Ko je območje, ki ste se ga dotaknili, izostreno, se način ostrenja povrne na ročno ostrenje.

Namig

 • Poleg ostrenja na dotik so na voljo tudi naslednje operacije na dotik.
  • Okvir za ostrenje za možnost [Spot] in [Expand Spot] lahko premikate z vlečenjem.
  • Pri fotografiranju v načinu ročnega ostrenja se lahko funkcija povečave ostrenja uporablja z dvojnim dotikom zaslona.

Opomba

 • Funkcija za ostrenje na dotik v naslednjih primerih ni na voljo:
  • pri fotografiranju v načinu ročnega ostrenja,
  • pri uporabi digitalnega zooma,
  • Pri uporabi LA-EA4