Brisanje registriranega območja samodejnega ostrenja (Del. Regist. AF Area)

fotografija

Izbris položaja okvirja za ostrenje, ki je bil registriran s funkcijo [AF Area Registration].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Del. Regist. AF Area].