Face/Eye Frame Disp. (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat ob zaznavi obraza oz. oči prikazal okvir zaznavanja obraza/oči.

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Frame Disp.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Ob zaznavi obraza ali oči prikaže okvir za zaznavanje.
Off:
Ob zaznavi obraza ali oči ne prikaže okvirja za zaznavanje.


Okvir za zaznavanje obrazov

Ko fotoaparat zazna obraz, se prikaže siv okvir za zaznavanje obrazov. Barva okvirja je rdečkasto vijolična, če je bil zaznan obraz registriran s funkcijo [Face Memory].
Okvir za zaznavanje obrazov se obarva belo, ko je obraz zaznan znotraj ali okoli območja ostrenja in fotoaparat določi, da je omogočeno samodejno ostrenje.


Okvir za zaznavanje oči

Ko je zaznano oko in fotoaparat določi, da je samodejno ostrenje možno, se prikaže bel okvir za zaznavanje oči.

Ko je možnost [Face/Eye Subject] nastavljena na [Animal] ali [Bird], je okvir za zaznavanje oči prikazan na naslednji način.

Ilustracija, ki prikazuje okvir za zaznavanje oči na živali

Namig

  • Če želite, da okvir za zaznavanje obraza ali oči izgine po določenem času, potem ko fotoaparat izostri obraz ali oko, nastavite možnost [AF Area Auto Clear] na [On].

Opomba

  • Če se subjekt ali fotoaparat preveč premika, okvir za zaznavanje morda ne bo pravilno prikazan na subjektu.
  • Okvir za zaznavanje oči ni prikazan, ko funkcija samodejnega ostrenja oči ni na voljo.
  • Tudi če je možnost [Face/Eye Frame Disp.] nastavljena na [Off], se okoli izostrenih obrazov ali oči prikaže zelen okvir za ostrenje, ko pritisnete sprožilo do polovice.