ISO Range Limit (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Razpon občutljivost ISO lahko omejite, ko je občutljivost ISO nastavljena ročno.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][ISO Range Limit][Minimum] ali [Maximum] in izberite želene vrednosti.

Nastavljanje razpona za [ISO AUTO]

Če želite prilagoditi razpon občutljivosti ISO, ki se samodejno nastavi v načinu [ISO AUTO], izberite MENU › (Exposure/Color) › [Exposure][ISO][ISO AUTO], nato pa pritisnite desni del izbirnega kolesca, da izberete možnost [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Opomba

  • Vrednosti občutljivosti ISO, izven navedenega razpona, niso več na voljo. Če želite izbrati vrednosti občutljivosti ISO izven navedenega razpona, ponastavite [ISO Range Limit].