Dodeljevanje pogosto uporabljenih funkcij običajnim in izbirnim gumbom (Custom Key/Dial Set.)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S funkcijo gumba po meri lahko enostavno dostopnim gumbom in izbirnim gumbom dodelite funkcije, ki jih najpogosteje uporabljate. S tem lahko preskočite postopek izbiranja elementov iz možnosti MENU in tako funkcije prikličete hitreje.


Gumbom po meri lahko posebej dodelite funkcije za način fotografiranja, način snemanja videoposnetkov in način predvajanja.

 • Funkcije, ki jih je mogoče dodeliti, so odvisne od gumbov in izbirnih gumbov.


Funkcije lahko dodelite naslednjim običajnim in izbirnim gumbom.

Ilustracija s prikazom tipk, katerim lahko dodelite želene funkcije

 1. Gumb po meri 2
 2. Gumb po meri 3
 3. Gumb po meri 1
 4. Sprednji izbirni gumb
 5. Gumb po meri 6
 6. Gumb MOVIE
 7. Gumb Multi-Slc Center
 8. Zadnji izbirni gumb
 9. Gumb po meri 5
 10. Gumb Fn
 11. Sredinski gumb
 12. Izbirno kolesce/levi gumb/desni gumb/gumb navzdol
 13. Gumb po meri 4Sledi opis postopka za dodelitev funkcije [Eye AF] gumbu 5 (gumb po meri 5).

 1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.].
  • Če želite dodeliti funkcijo, ki jo boste priklicali med snemanjem videoposnetkov, izberite [Custom Key/Dial Set.]. Če želite dodeliti funkcijo, ki jo boste priklicali med predvajanjem slik, izberite [Custom Key Setting].
  • Izberete lahko tudi [Custom Key/Dial Set.] in [Custom Key/Dial Set.] v meniju MENU(Setup) › [Dial Customize].
 2. Z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca se pomaknite na zaslon [Rear]. Nato izberite možnost [Custom Button 5] in pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite možnost [Eye AF], nato pa pritisnite sredino.
  • Če pritisnete gumb 5 (gumb po meri 5) med zajemanjem posnetkov in so zaznane oči, se bo aktivirala možnost [Eye AF], fotoaparat pa bo izostril oči. Zajemajte fotografije, medtem ko držite pritisnjen gumb 5 (gumb po meri 5).

Uporaba različnih funkcij za izbirne gumbe glede na način zajemanja posnetkov

Če pri dodeljevanju funkcij izbirnim gumbom dodate kljukico pri možnosti [Separate M mode and other modes.], lahko dodelite različne funkcije za način [Manual Exposure] in druge načine osvetlitve ([Intelligent Auto]/[Program Auto]/[Aperture Priority]/[Shutter Priority]).
Če dodate kljukico pri možnosti [Separate Flexible Exp. and Intelligent Auto.], ko dodeljujete funkcije prek nastavitve [Custom Key/Dial Set.], lahko dodelite različne funkcije za načina [Flexible Exp. Mode] in [Intelligent Auto].

Namig

 • Funkcije fotografiranja lahko dodelite tudi gumbu za zaklep ostrenja na objektivu. Toda nekateri objektivi nimajo gumba za zaklep ostrenja.