TC/UB Disp. Setting

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite prikaz števca časa snemanja, časovne kode (TC) in uporabniškega bita (UB) za videoposnetke.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][TC/UB Disp. Setting] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Counter:
prikaže števec časa snemanja videoposnetkov.
TC:
prikaže časovno kodo.
U-Bit:
prikaže uporabniški bit.