Custom Key Z. Speed (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite hitrost zooma, ko uporabljate tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Zoom Operation (T)]/[Zoom Operation (W)]. To lahko nastavite ločeno za stanje pripravljenosti na fotografiranje in za snemanje videoposnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Zoom][Custom Key Z. Speed] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Fixed Speed :
Nastavi hitrost zooma med stanjem pripravljenosti na fotografiranje. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))
Fixed Speed :
Nastavi hitrost zooma med snemanjem videoposnetkov. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))

Namig

  • Če je za možnost [Fixed Speed] nastavljena velika hitrost in za možnost [Fixed Speed] nastavljena majhna hitrost, se lahko vidno polje med stanjem pripravljenosti na fotografiranje spremeni hitro, med snemanjem videoposnetkov pa počasi.

Opomba

  • Hitrost zooma se ne spremeni, ko uporabljate obroč za zoom na objektivu ali vzvod za zoom na objektivu z motoriziranim zoomom.
  • Če povečate hitrost zooma, se lahko posnamejo zvoki delovanja zooma.