Live View Display Set.

fotografija

S to funkcijo nastavite, ali naj se na zaslonu prikažejo slike, ki so bile spremenjene z učinki kompenzacije osvetlitve, izravnave beline, [Creative Look] itd.

  1. MENU (Shooting) › [Shooting Display][Live View Display Set.] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Live View Display:
Nastavi, ali naj se na zaslonu odražajo vse nastavitve zajemanja posnetkov in prikaže pogled v živo v pogojih, ki so blizu izgledu vaše slike po uporabi nastavitev, ali pa naj bo pogled v živo prikazan brez odražanja nastavitev. ([Setting Effect ON] / [Setting Effect OFF])
Če izberete možnost [Setting Effect OFF], lahko na preprost način preverite kompozicijo tudi pri fotografiranju s kompozicijo slike na zaslonu s pogledom v živo.
Frame Rate Low Limit:
Nastavi, ali naj se prepreči, da bi hitrost sličic pogleda v živo postala prepočasna. ([On] / [Off])
Če izberete možnost [On], hitrost sličic pogleda v živo ne bo postala počasna, tudi če fotografirate v temnem prostoru, temen pa lahko postane prikaz pogleda v živo.

Namig

  • Če izberete možnost [Setting Effect OFF], je pogled v živo vedno prikazan z ustrezno svetlostjo, in to tudi v načinu [Manual Exposure].
  • Kadar je izbrana možnost [Setting Effect OFF], je na zaslonu pogleda v živo prikazana ikona (OGLED).

Opomba

  • V spodnjih način fotografiranja funkcije [Live View Display] ni mogoče nastaviti na [Setting Effect OFF]:
    • [Intelligent Auto]
  • Če snemate videoposnetke v načinu za fotografiranje, bodo nastavitve snemanja prikazane v pogledu Live View tudi, ko je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF].
  • Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], svetlost posnetka ne bo enaka svetlosti prikaza Live View.