Phase Detect. Area

fotografija

Določa, ali naj se prikaže območje AF z zaznavanjem faz ali ne.

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Phase Detect. Area] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže območje AF z zaznavanjem faz.
Off:
Ne prikaže območja AF z zaznavanjem faz.

Opomba

  • Samodejno ostrenje z zaznavanjem faz je na voljo samo z združljivimi objektivi. Če namestite objektiv, ki ni združljiv, samodejnega ostrenja z zaznavanjem faz ne boste mogli uporabljati. Samodejno ostrenje z zaznavanjem faz morda ne bo delovalo niti z nekaterimi združljivimi objektivi, kot so objektivi, ki ste jih kupili pred časom in niso bili posodobljeni. Za podrobnosti o združljivih objektivih obiščite spletno mesto Sony ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
  • Pri snemanju videoposnetkov se območje AF z zaznavanjem faz ne prikaže.