Zaklep AE

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Če je kontrast med objektom in ozadjem visok (npr. pri fotografiranju objekta, osvetljenega od zadaj, ali objekta ob oknu), pred fotografiranjem izmerite svetlobo v predelu objekta, ki je ustrezno osvetljen, ter zaklenite osvetlitev. Če želite zmanjšati svetlost objekta, izmerite svetlobo v predelu, ki je svetlejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona. Če želite svetlost objekta povečati, izmerite svetlobo v predelu, ki je temnejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.] › želena tipka, nato dodelite tipki funkcijo [AEL toggle].
  2. Prilagodite izostritev v točki prilagoditve osvetlitve.
  3. Pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [AEL toggle].
    Osvetlitev je zaklenjena in prikazana je ikona (zaklep samodejne osvetlitve).
  4. Znova izostrite objekt in pritisnite sprožilo.
    • Če želite preklicati zaklep osvetlitve, pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [AEL toggle].

Namig

  • Če izberete funkcijo [AEL hold] v možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], lahko osvetlitev zaklenete, dokler držite gumb pritisnjen. Funkcije [AEL hold] ne morete nastaviti gumbu [Left Button], [Right Button] ali [Down Button].

Opomba

  • Možnosti [ AEL hold] in [ AEL toggle] nista na voljo, ko uporabljate druge funkcije zooma, ki niso optični zoom.