Video Light Mode

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Omogoča nastavitev osvetlitve za lučko LED HVL-LBPC (naprodaj posebej).

  1. MENU (Setup) › [Setup Option][Video Light Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Power Link:
Video luč se vklopi/izklopi hkrati z vklopom/izklopom fotoaparata.
REC Link:
Video luč se vklopi/izklopi hkrati z zagonom/zaustavitvijo snemanja videoposnetka.
REC Link&STBY:
Video luč se vklopi ob začetku snemanja videoposnetka in je zatemnjena, kadar fotoaparat ne snema (možnost STBY).
Auto:
Video luč se samodejno vklopi v temi.