D-Range Optimizer (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Izdelek sliko razdeli na majhna območja in analizira kontrast svetlobe ter senc med objektom in ozadjem ter ustvari sliko z optimalno svetlostjo in prelivanjem.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][D-Range Optimizer] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne prilagodi svetlosti in gradacije.
D-Range Optimizer:
Če izberete možnost [D-Range Optimizer: Auto], bo fotoaparat samodejno prilagodil svetlost in gradacijo. Za optimiranje gradacije posnete slike po posameznih območjih izberite stopnjo optimizacije od [D-Range Optimizer: Lv1] (šibka) do [D-Range Optimizer: Lv5] (močna).

Opomba

  • V spodnjih situacijah je možnost [D-Range Optimizer] fiksno nastavljena na [Off]:
    • Ko možnost [Picture Profile] ni nastavljena na [Off]
    • možnost [Log Shooting] ni nastavljena na [Off]
  • Pri fotografiranju s funkcijo [D-Range Optimizer] se lahko na sliki pojavi šum. Izberite ustrezno raven, tako da preverite posneto fotografijo, zlasti kadar povečate učinek.