Povezovanje fotoaparata z računalnikom

 1. V fotoaparat vstavite napolnjen paket baterij.
 2. Vklopite fotoaparat in računalnik.
 3. (Setup)[USB] › Nastavite možnost [USB Connection Mode] na [MassStorage(MSC)].
 4. S kablom USB povežite priključek USB Type-C na fotoaparatu z računalnikom.
  • Ko fotoaparat prvič priključite na računalnik, se lahko v računalniku samodejno sproži postopek prepoznavanja fotoaparata. Počakajte, da se postopek konča.
  • Če fotoaparat povežete z računalnikom prek kabla USB, ko je možnost [USB Power Supply] nastavljena na [On], se fotoaparat napaja prek računalnika. (Privzeta nastavitev: [On])
  • Uporabite kabel USB (priložen) ali kabel s standardom USB.
  • Za hitrejšo komunikacijo uporabljajte računalnik, združljiv s priključkom SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2), in kabel USB (priložen).

Opomba

 • Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro. Pred vklopom/izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.