SteadyShot (fotografija)

fotografija

S to funkcijo nastavite, ali želite uporabiti funkcijo SteadyShot.

  1. MENU (Shooting) › [Image Stabilization] [SteadyShot] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Uporablja funkcijo [SteadyShot].
Off:
Ne uporablja funkcije [SteadyShot].

Namig

  • Med uporabo stojala ipd. morate izklopiti funkcijo SteadyShot, saj lahko med fotografiranjem sicer pride do okvare.
  • Če funkcijo [SteadyShot Select] dodelite želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.], lahko funkcijo [SteadyShot] vklopite ali izklopite s pritiskom tipke.
  • Pri fotografiranju v temnem prostoru lahko ikona (SteadyShot) utripa. Priporočamo, da nastavite višjo hitrost zaklopa, in sicer tako, da znižate vrednost zaslonke ali nastavite višjo občutljivost ISO.