Select on Cam & Send (prenos v pametni telefon)

Slike lahko v pametni telefon prenesete tako, da jih izberete v fotoaparatu.

Za vnaprejšnje seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom glejte razdelek "Seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.)".


To je postopek za prenos fotografij, ki so trenutno prikazane na fotoaparatu.

 1. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Select on Cam & Send][Size of Sending Image], [RAW+J/H Send Target] in [Sending Target] › želena nastavitev.
 2. Prikaz slike, ki jo želite prenesti na zaslonu za predvajanje.
 3. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Select on Cam & Send][Send][This Image].
  • Zaslon [Send] lahko prikažete tudi tako, da pritisnete gumb (Pošlji v pametni telefon).
 4. Zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile v pametnem telefonu.

  Prikaže se sporočilo, ki označuje, da se je prenos začel.

 5. Izberite možnost [OK] v pametnem telefonu.
  Slika se bo prenesla v pametni telefon.
  • Ko je slika prenesena, se na zaslonu fotoaparata prikaže ikona (Preneseno).
  • Hkrati lahko prenesete več slik, tako da pri možnosti [Send] izberete nastavitev, ki ni [This Image].

Podrobnosti elementov menija

Send:
S to funkcijo izberete slike in jih prenesete v pametni telefon. ([This Image]/[All Images in This Group]/[All with this date]/[Filtered Images]/[Multiple Images])
 • Prikazane možnosti se lahko razlikujejo glede na način pogleda, izbran v fotoaparatu.
 • Če izberete [Multiple Images], izberite želene slike s sredino izbirnega kolesca in nato pritisnite MENU › [Enter].
Size of Sending Image:
Izbere velikost datoteke za slike, ki bodo prenesene v pametni telefon. Mogoče je prenesti datoteko JPEG/HEIF izvirne velikosti ali datoteko JPEG/HEIF, ki je enakovredna 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J/H Send Target:
Izbere vrsto datoteke za slike, ki bodo prenesene v pametni telefon, ko so slike posnete tako, da je možnost [File Format] v možnosti [Image Quality Settings] nastavljena na [RAW & JPEG] ali [RAW & HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Sending Target:
Nastavi, ali naj se pri prenašanju videoposnetka v pametni telefon prenese videoposnetek proxy z nizko bitno hitrostjo ali originalni videoposnetek. ([Proxy Only]/[Original Only]/[Proxy & Original])
Ko izberete možnost [Proxy Only], se bodo videoposnetki prenesli hitreje, kot če bi prenašali originalne videoposnetke.


Filtriranje slik, ki jih želite prenesti (filtrirane slike)

Slike, ki jih želite prenesti, lahko filtrirate po naslednjih kriterijih:

 • Target Group: [This Date]/[This Media]
 • Still Images/Movies: [All]/[Only Still Images]/[Only Movies]
 • Target Img (Rating): []-[], []
 • Target Movie (): [All]/[Only Shot Mark Mov.]
 • Target Img (Protect): [All]/[Only Protected Img.]
 • Transfer Status *: [All]/[Only Non-transfer]

  *Za slike, ki ste jih prenesli tako, da ste jih izbrali v pametnem telefonu, se šteje, da še niso prenesene.

Opomba

 • Za slike, ki ste jih prenesli tako, da ste jih izbrali v pametnem telefonu, se ne bo prikazala ikona (Preneseno).
 • Preneseni videoposnetek morda ne bo predvajan pravilno, odvisno od pametnega telefona. Videoposnetek morda ne bo predvajan tekoče ali pa morda bo morda predvajan brez zvoka.
 • Fotografije, videoposnetka, hitrega ali počasnega posnetka morda ne bo mogoče predvajati v pametnem telefonu, kar je sicer odvisno od formata.
 • Če je možnost [Airplane Mode] nastavljena na [On], izdelka ni mogoče povezati s pametnim telefonom. Možnost [Airplane Mode] nastavite na [Off].