Bluetooth Settings

Upravljanje nastavitev za povezavo fotoaparata s pametnim telefonom, daljinskim upravljalnikom Bluetooth ali držalom za snemanje s povezavo Bluetooth.

  1. MENU (Network) › [Bluetooth] › Izberite element menija in nastavite želen parameter.

Podrobnosti elementov menija

Bluetooth Function:
S to funkcijo nastavite, ali želite aktivirati funkcijo Bluetooth s fotoaparata. (On/Off)
Pairing:
Prikaže zaslon za seznanjanje fotoaparata in pametnega telefona ali daljinskega upravljalnika Bluetooth.
Manage Paired Device:
Omogoča preverjanje in brisanje podatkov o seznanjanju za naprave, seznanjene s fotoaparatom.
Disp Device Address:
Prikaže naslov BD fotoaparata.

Opomba

  • Ko iz pametnega telefona izbrišete podatke o seznanjanju s fotoaparatom, tudi iz fotoaparata izbrišite podatke o seznanjanju s pametnim telefonom, in sicer tako, da uporabite možnost [Manage Paired Device].