Subject Sel. Setting (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavi vrste ciljev zaznavanja, ki so na voljo, ko uporabite tipko po meri, ki ji je dodeljena možnost [Swt Face/Eye Sbjc Dtc].

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Subject Sel. Setting] › Odkljukajte cilje zaznave, ki jih želite izbrati, nato pa izberite [OK].
    Nastavili boste lahko tiste vrste ciljev, ki so označene s simbolom (kljukica).

Namig

  • Dodelite funkcijo [Swt Face/Eye Sbjc Dtc] želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.].
  • Vrste ciljev, ki jim pri možnosti [Subject Sel. Setting] niste dodali kljukice, lahko izberete tako, da izberete MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Subject].