AF On

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Za izostritev vam ni treba do polovice pritisniti sprožilnika. Uporabljene bodo nastavitve za [Focus Mode].

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.] › želena tipka, nato dodelite tipki funkcijo [AF On].
  2. Pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [AF On].
    • Med snemanjem videoposnetka lahko samodejno ostrenje izvajate s pridržanjem tipke po meri, ki ste ji dodeli funkcijo [AF On], tudi v načinu ročnega ostrenja.

Namig

  • Možnost [AF w/ Shutter] nastavite na [Off], ko ne želite opravljati samodejnega ostrenja s sprožilom.
  • Možnosti [AF w/ Shutter] in [Pre-AF] nastavite na [Off], če želite izostriti na določeni razdalji fotografiranja in predvideti položaj subjekta.