S&Q Settings

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Posnamete lahko trenutek, ki ga ni mogoče videti s prostim očesom (snemanje počasnih posnetkov), ali pa dolgotrajnejši pojav, ki ga stisnete v videoposnetek (snemanje hitrih posnetkov). Posnamete lahko na primer intenzivni športni prizor ali ptico v trenutku vzleta, cvetlico, ki odpre cvet, in mimobežeče oblake na zvezdnatem nebu. Zvok ne bo posnet.

 1. Gumb MODE (način) › [S&Q Motion] › pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 2. Izberite MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Exposure Mode] › in izberite želeno nastavitev počasnih/hitrih posnetkov (Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority ali Manual Exposure).
 3. Izberite MENU (Shooting) › [Image Quality/Rec][S&Q Settings] › Izberite element, ki ga želite nastaviti, in nato izberite želeno nastavitev.
 4. Za začetek snemanja pritisnite gumb REC (snemanje).
  • Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC (snemanje).

Podrobnosti elementov menija

Rec Frame Rate:
Izbere hitrost sličic v videoposnetku.
Frame Rate:
Izbere hitrost sličic med zajemanjem.
Record Setting:
Izbere bitno hitrost, barvno vzorčenje in bitno globino videoposnetka.

 • Vrednosti, ki jih je mogoče nastaviti za možnosti [Rec Frame Rate] in [Record Setting], so enake kot vrednosti nastavitev za možnost [Movie Settings].
 • Format posnetega videoposnetka je enak nastavitvi [File Format].


Hitrost predvajanja

Hitrost predvajanja se kot spodaj prikazano spreminja glede na dodeljeni možnosti [Rec Frame Rate] in [Frame Rate].

Ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC

Frame Rate Rec Frame Rate: 24p Rec Frame Rate: 30p Rec Frame Rate: 60p Rec Frame Rate: 120p
240fps 10-krat počasneje 8-krat počasneje 4-krat počasneje 2-krat počasneje
120fps 5-krat počasneje 4-krat počasneje 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja
60fps 2,5-krat počasneje 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje
30fps 1,25-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje 4-krat hitreje
15fps 1,6-krat hitreje 2-krat hitreje 4-krat hitreje 8-krat hitreje
8fps 3-krat hitreje 3,75-krat hitreje 7,5-krat hitreje 15-krat hitreje
4fps 6-krat hitreje 7,5-krat hitreje 15-krat hitreje 30-krat hitreje
2fps 12-krat hitreje 15-krat hitreje 30-krat hitreje 60-krat hitreje
1fps 24-krat hitreje 30-krat hitreje 60-krat hitreje 120-krat hitreje


Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na PAL.

Frame Rate Rec Frame Rate: 25p Rec Frame Rate: 50p Rec Frame Rate: 100p
200fps 8-krat počasneje 4-krat počasneje 2-krat počasneje
100fps 4-krat počasneje 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja
50fps 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje
25fps Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje 4-krat hitreje
12fps 2,08-krat hitreje 4,16-krat hitreje 8,33-krat hitreje
6fps 4,16-krat hitreje 8,33-krat hitreje 16,66-krat hitreje
3fps 8,33-krat hitreje 16,66-krat hitreje 33,33-krat hitreje
2fps 12,5-krat hitreje 25-krat hitreje 50-krat hitreje
1fps 25-krat hitreje 50-krat hitreje 100-krat hitreje
 • Nastavitve [240fps]/[200fps] ni mogoče izbrati, ko je možnost [File Format] nastavljena na naslednje elemente:
  • XAVC HS 4K
  • XAVC S 4K
  • XAVC S-I 4K

Namig

Opomba

 • Pri snemanju počasnih/hitrih posnetkov se dejanski čas zajemanja posnetkov razlikuje od časa, posnetega v videoposnetku. Čas snemanja, ki je prikazan v zgornjem delu zaslona, prikazuje preostali čas snemanja videoposnetka in ne preostali čas, ki je za snemanje na voljo na pomnilniški kartici.
 • Pri snemanju počasnih posnetkov je hitrost zaklopa višja in morda ne boste mogli doseči ustrezne osvetlitve. V tem primeru znižajte vrednost zaslonke ali nastavite višjo občutljivost ISO.
 • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov naslednje funkcije niso na voljo.
  • [Time Code Run]
  • [Time Code Output]