Access Point Set.

Dostopovno točko lahko registrirate ročno. Pred začetkom postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID), varnostni sistem in geslo brezžične dostopovne točke. V nekaterih napravah je geslo prednastavljeno. Za več podatkov glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.

 1. MENU (Network) › [Wi-Fi][Access Point Set.].
 2. Izberite dostopovno točko, ki jo želite registrirati.

  Ko je na zaslonu prikazana želena dostopovna točka: izberite želeno dostopovno točko.

  Ko je na zaslonu prikazana želena dostopovna točka: izberite možnost [Manual Setting] in nastavite dostopovno točko.

  • Če izberete možnost [Manual Registration], vnesite ime SSID dostopovne točke in nato izberite varnostni sistem.
  • Če izberete možnost [WPS PIN], lahko registrirate dostopovno točko tako, da v povezano napravo vnesete kodo PIN, prikazano na fotoaparatu.
 3. Vnesite geslo in izberite [OK].

  • Dostopovne točke brez (oznaka ključavnice) ne zahtevajo gesla.
  • Upoštevajte, da prikaz gesla predstavlja tveganje, da bo geslo videla tretja oseba. Pred prikazom se prepričajte, da ni nikogar v bližini.
 4. Izberite možnost [OK].

Drugi nastavitveni elementi

Glede na stanje ali metodo nastavitve vaše dostopovne točke boste morda želeli nastaviti več elementov.

Za neregistrirano dostopovno točko izberite gumb [Detail] na zaslonu za vnos gesla.

Za registrirano dostopovno točko na zaslonu za izbiro dostopovne točke pritisnite desno stran izbirnega kolesca.

Priority Connection:
Izberite [On] ali [Off].
IP Address Setting:
Izberite [Auto] ali [Manual].
IP address:
Če naslov IP vnašate ročno, ga tukaj nastavite.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Če ste možnost [IP Address Setting] nastavili na [Manual], vnesite vsak naslov glede na omrežno okolje.

Namig

 • Ko izberete registrirano dostopovno točko, se možnost [Priority Connection] nastavi na [On], kar ustvari prioriteto povezav na to dostopovno točko.
 • Dostopovna točka s prioriteto je označena z ikono (krona).

Opomba

 • Ko je dostopovna točka registrirana, je možnost [Priority Connection] za to dostopovno točko nastavljena na [On]. Če želite prekiniti prednostno povezovanje na določeno dostopovno točko, možnost [Priority Connection] za to dostopovno točko nastavite na [Off].