Manage User LUTs

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Možnosti LUT lahko v fotoaparatu registrirate kot User1–User16. Poleg tega lahko spremenite nastavitve registriranih datotek LUT.

Registracija datoteke LUT

 1. Shranite datoteko LUT, ki jo želite registrirati na pomnilniško kartico.

  • Datoteko shranite na naslednje mesto.

   Za kartice SD: /Private/Sony/PRO/LUT

   Za kartice CFexpress: /Sony/PRO/LUT

  • Oblika zapisa datoteke: datoteka CUBE (.cube) za 17-točkovni ali 33-točkovni zapis
  • Ime datoteke: 63 alfanumeričnih znakov (enobajtna koda) ali manj, vključno s ".cube"
 2. MENU › (Exposure/Color) › [Color/Tone][Manage User LUTs][Import/Edit].

 3. Izberite uporabniško območje LUT (User1–User16), v katerem želite registrirati podatke.

 4. Izberite pomnilniško kartico, na kateri je shranjena datoteka LUT.

 5. Izberite datoteko, ki jo želite registrirati, in izberite [OK].

Urejanje datoteke LUT

Pri uporabniškem območju LUT je mogoče urejati naslednje.

Input: izbira možnosti [] ali [].

AE Level Offset: nastavitev kompenzacijske vrednosti za raven sledenja AE pri uporabi te datoteke LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Import: registracija datoteke LUT za izbrano številko uporabnika.

Delete: brisanje datoteke LUT, ki je registrirana za izbrano številko uporabnika.

Množično brisanje datotek LUT

 1. MENU(Exposure/Color) › [Color/Tone][Manage User LUTs][Delete All].
  • Izbrišejo se vse datoteke LUT, ki so registrirane za User1–User16.

Opomba

 • Pri uporabi kartic SD ali SDHC so datotečna imena za registracijo datotek LUT prikazana v obliki zapisa 8.3.