Uporaba gumba MODE (način)

Gumb MODE (način) lahko uporabljate za izbiranje načina zajemanja posnetkov glede na subjekt in namen snemanja.

  • Pritisnite gumb MODE (način), z izbirnim kolescem izberite želen način zajemanja posnetkov, nato pa pritisnite sredino izbirnega kolesca.

Podrobnosti načina zajemanja posnetkov

Načini zajemanja posnetkov so razdeljeni v načine fotografiranja, načine snemanja videoposnetkov in načine priklica registracije.

Ilustracija, ki prikazuje načine fotografiranja, načine snemanja videoposnetkov in načine priklica registracije

(A) Načini fotografiranja

(B) Načini snemanja videoposnetkov

(C) Načini priklica registracije

Namig

  • Prikazani elementi menija se razlikujejo glede na način zajemanja posnetkov.

(A) Načini fotografiranja

Izbrani način fotografiranja določa, kako se prilagodita zaslonka (vrednost F) in hitrost zaklopa.

Ikona Način Shooting Opis
(Intelligent Auto) Intelligent Auto Fotoaparat zajema posnetke s samodejnim prepoznavanjem prizorov.
Program Auto Omogoča fotografiranje s samodejno prilagojeno osvetlitvijo (hitrost zaklopa in vrednost zaslonke). Nastavite lahko funkcije fotografiranja, kot je [ISO].
Aperture Priority Prednost ima vrednost zaslonke, hitrost zaklopa pa se samodejno prilagodi. To možnost izberite, kadar želite zamegliti ozadje ali izostriti celoten zaslon.
Shutter Priority Prednost ima hitrost zaklopa, vrednost zaslonke pa se samodejno prilagodi. To možnost izberite, kadar želite subjekt, ki se hitro premika, fotografirati brez zameglitve ali kadar želite fotografirati gibanje vode ali svetlobe.
Manual Exposure Ročno prilagodite vrednost zaslonke in hitrost zaklopa. Pri fotografiranju lahko uporabite svojo najljubšo osvetlitev.

(B) Načini snemanja videoposnetkov

Ikona Način Shooting Opis
(videoposnetek) Movie Način osvetlitve lahko nastavite za snemanje videoposnetkov.
S&Q S&Q Motion Način osvetlitve lahko nastavite za snemanje S&Q Motion.

Način za nastavitev osvetlitve v načinih snemanja videoposnetkov je odvisen od nastavitve MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type].

Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [P/A/S/M Mode]:

MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Exposure Mode] ali [Exposure Mode] › Med P/A/S/M izberite želeni način osvetlitve.

Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [Flexible Exp. Mode]:

S pridržanjem gumba IRIS (zaslonka) / SHUTTER (zaklop) / ISO (občutljivost ISO) lahko preklapljate med samodejno in ročno nastavitvijo vrednosti zaslonke, hitrosti zaklopa in občutljivosti ISO. Če izberete ročno nastavitev, z obračanjem gumba na sprednji/hrbtni strani ali izbirnega kolesca nastavite želeno vrednost.
V načinu ročne nastavitve lahko s pritiskanjem gumba IRIS (zaslonka) / SHUTTER (zaklop) / ISO (občutljivost ISO) zaklenete vrednosti. To funkcijo lahko uporabite za preprečevanje neželenega spreminjanja vrednosti.

(C) Načini priklica registracije

Ikona Način Shooting Opis
MR1 / MR2 / MR3 Recall Camera Setting Prikličete lahko pogosto uporabljene načine in nastavitve številskih vrednosti, ki ste jih predhodno registrirali*, ter naredite posnetek.

* V možnosti [Camera Set. Memory] lahko registrirate različne nastavitve zajemanja posnetkov, na primer način osvetlitve (P / A / S / M), zaslonko (vrednost F) in hitrost zaklopa.