Povezovanje fotoaparata in pametnega telefona brez seznanjanja

Funkcije aplikacije Imaging Edge Mobile lahko uporabljate tudi, če fotoaparat s pametnim telefonom povežete prek povezave Wi-Fi, brez seznanjanja za povezavo Bluetooth.


Če želite vzpostaviti povezavo brez seznanjanja, morate vsakokrat vzpostaviti povezavo Wi-Fi.
Po seznanjanju se lahko fotoaparat in pametni telefon povežeta samodejno že z zagonom aplikacije Imaging Edge Mobile. Za seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom glejte razdelek "Pairing the camera with a smartphone (Smartphone Regist.) ".


V nadaljevanju je opisan postopek za povezavo fotoaparata s pametnim telefonom, ko v telefon prvič namestite aplikacijo Imaging Edge Mobile.

Ikona pametnega telefona: Dejanja, izvedena v pametnem telefonu
Ikona fotoaparata: Dejanja, izvedena v fotoaparatu

 1. Ikona fotoaparata: V fotoaparatu izberite MENU (Network) › [Smartphone Connect][Smartphone Regist.].
 2. Ikona fotoaparata: Pritisnite gumb (brisanje) na fotoaparatu, da preklopite na zaslon s SSID in geslom.

 3. Ikona pametnega telefona: Zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile v pametnem telefonu in izberite ime izdelka fotoaparata (ILME-FX30).
 4. Ikona pametnega telefona: Na zaslonu pametnega telefona izberite možnost [Camera Connection/Registration][Connect without registering.].
 5. Ikona pametnega telefona: Na zaslonu za izbiro fotoaparata izberite ime izdelka fotoaparata (ILME-FX30).
 6. Ikona pametnega telefona: Sledite navodilom na zaslonu in odprite zaslon z nastavitvami v pametnem telefonu.
 7. Ikona pametnega telefona: Na zaslonu za nastavitve povezave Wi-Fi v pametnem telefonu izberite SSID, prikazan na fotoaparatu, in vnesite geslo.

  Pametni telefon se bo povezal s fotoaparatom.

 8. Ikona pametnega telefona: V pametnem telefonu ponovno preklopite zaslon na aplikacijo Imaging Edge Mobile in izberite želeno funkcijo.


Če ste aplikacijo Imaging Edge Mobile uporabljali z drugimi fotoaparati

Po 2. koraku zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile in izberite možnost [Camera Connection/Registration], da se prikaže zaslon za izbiro fotoaparata. Izberite ime izdelka fotoaparata (ILME-FX30) in nadaljujte postopek s 4. korakom.

Opomba

 • Lahko pride do motenj radijskih valovanj, saj povezave omrežij Bluetooth in Wi-Fi (2,4 GHz) uporabljajo enako valovno dolžino. Če je povezava Wi-Fi nestabilna, jo morda lahko izboljšate tako, da izklopite funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu.