Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice

V tem razdelku je razloženo, kako pomnilniško kartico (naprodaj ločeno) vstaviti v fotoaparat. S tem fotoaparatom lahko uporabljate pomnilniške kartice CFexpress Type A in pomnilniške kartice SD.

 1. Odprite pokrov pomnilniške kartice tako, da potisnete drsnik na njem.

 2. Pomnilniško kartico vstavite v režo 1.
  • Ko uporabljate dve pomnilniški kartici, vstavite drugo v režo 2.
  • Tako reža 1 kot reža 2 podpirata pomnilniške kartice CFexpress Type A in pomnilniške kartice SD.
  • Po privzetih nastavitvah se slike shranjujejo na pomnilniško kartico v reži 1.
  • Pomnilniško kartico CFexpress Type A vstavite tako, da je proti zaslonu obrnjena njena nalepka, pomnilniško kartico SD pa tako, da je proti zaslonu obrnjen njen priključek. Kartico vstavite tako, da se zaskoči na mestu.

 3. Zaprite pokrov.

Namig

 • Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v kameri, priporočamo, da jo zaradi stabilnejšega delovanja pred uporabo formatirate s kamero.
 • Režo za pomnilniško kartico za snemanje lahko zamenjate tako, da izberete MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings][Recording Media] ali [Recording Media]. Reža 1 se uporablja v privzetih nastavitvah.
 • Če želite isto sliko posneti na dve pomnilniški kartici hkrati ali razvrstiti posnete slike v dve reži za pomnilniške kartice po vrsti posnetka (fotografija/videoposnetek), izberite MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings] ter spremenite nastavitev možnosti [Recording Media] ali [Recording Media].

Odstranitev pomnilniške kartice

Odprite pokrov pomnilniške kartice in se prepričajte, da lučka za dostop (A) ne sveti, nato pa pomnilniško kartico enkrat nežno pritisnite, da jo odstranite.

Ilustracija s prikazom položaja lučke za dostop