Rating Set(Custom Key)

S to funkcijo določite razpoložljivo število zvezdic (ocena), ko slike ocenjujete (uvrščate) s tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Rating] prek možnosti [Custom Key Setting].

  1. MENU (Playback) › [Selection/Memo][Rating Set(Custom Key)].
  2. Dodajte kljukico Je mogoče ponastaviti številu zvezdic (ocena), ki jih želite aktivirati.
    Izbrano število lahko preverite, ko nastavljate [Rating] s tipko po meri.