TC/UB

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Informacije o časovni kodi (TC) in uporabniškem bitu (UB) se lahko posnamejo kot podatki, priloženi videoposnetkom.

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB] › Izberite element menija in nastavite želen parameter.

Podrobnosti elementov menija

Time Code Preset:
Nastavi časovno kodo.
User Bit Preset:
Nastavi uporabniški bit.
Time Code Format:
Nastavi način snemanja časovne kode. (Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.)
Time Code Run:
Nastavi format števca časovne kode.
Time Code Make:
Nastavi format zapisovanja časovne kode na zapisovalnem mediju.
User Bit Time Rec:
S to funkcijo nastavite, ali naj se čas snema kot uporabniški bit.


Nastavitev časovne kode (Time Code Preset)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Zavrtite izbirno kolesce in izberite prvi dve številki.
  • Časovno kodo lahko nastavite v naslednjem razponu.
   Ko je izbrana možnost [60p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.29

   *Ko je izbrana možnost [24p], lahko izberete zadnji dve mesti časovne kode v večkratnikih števila štiri od 00 do 23 sličic.
   Ko je izbrana možnost [50p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.24

 3. Druge številke nastavite tako, kot v 2. koraku, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.

Ponastavitev časovne kode

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Za ponastavitev časovne kode (00:00:00.00) pritisnite gumb (Izbriši).


Nastavitev uporabniškega bita (User Bit Preset)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Zavrtite izbirno kolesce in izberite prvi dve številki.
 3. Druge številke nastavite tako, kot v 2. koraku, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.


Ponastavitev uporabniškega bita

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Za ponastavitev uporabniškega bita (00 00 00 00) pritisnite gumb (Izbriši).


Izbira načina snemanja časovne kode (Time Code Format *1)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Časovna koda je posneta v formatu z izpuščanjem sličice*2.
NDF:
Časovna koda je posneta v formatu brez izpuščanja sličice.

*1Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.

*2Časovna koda temelji na 30 sličicah na sekundo. Vendar med daljšim snemanjem pride do vrzeli med dejanskim časom in časovno kodo, saj je frekvenca sličic slikovnega signala sistema NTSC približno 29,97 sličice na sekundo. Funkcija izpuščanja sličic popravi to razliko, tako da se časovna koda in dejanski čas ujemata. Pri tej funkciji sta prvi dve številki sličice odstranjeni vsako minuto razen vsako deseto minuto. Časovna koda brez tega popravka se imenuje koda z neizpuščenimi sličicami.

 • Pri snemanju s hitrostjo 24p je nastavitev fiksirana na [-].


Izbira formata števca časovne kode (Time Code Run)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
Nastavi zaporedni način za časovno kodo, ki napreduje samo med snemanjem. Časovna koda je posneta zaporedno od zadnje časovne kode prejšnjega snemanja.
Free Run:
Nastavljen je zaporedni način za časovno kodo, ki napreduje kadarkoli, ne glede na delovanje fotoaparata.
 • Časovna koda morda ne bo posneta zaporedoma, tudi če napreduje v načinu [Rec Run], v naslednjih primerih.
  • Kadar je format zapisovanja spremenjen.
  • Kadar je zapisovalni medij odstranjen.


Kako izbrati način snemanja časovne kode (Time Code Make)

 1. MENU (Shooting) › [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
Nova nastavljena časovna koda je posneta na zapisovalni medij.
Regenerate:
Zadnja časovna koda prejšnjega posnetka je prebrana z zapisovalnega medija in nova časovna koda je posneta zaporedno od zadnje časovne kode. Časovna koda v načinu [Rec Run] napreduje ne glede na nastavitev [Time Code Run].
Časovna koda je prebrana iz pomnilniške kartice, kot je določeno z možnostjo [Recording Media] v nastavitvah [Rec. Media Settings]. Ko je možnost [Recording Media] nastavljena na [Simult. Recording], je časovna koda prebrana iz pomnilniške kartice v reži 1.


Kako uskladiti časovno kodo z drugimi napravami

Z adapterskim kablom (naprodaj ločeno) vzpostavite povezavo z drugo napravo, kot je videokamera, nato pa možnost [Time Code Make] nastavite na [Preset], možnost [Time Code Run] pa na [Free Run]. Za podrobnosti si oglejte razdelek "Usklajevanje časovne kode z drugimi napravami".