File Settings

Konfiguracija nastavitev za imena datotek posnetih videoposnetkov.

 1. MENU › (Shooting) › [File][File Settings] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

File Number:
Nastavite lahko, kako se videoposnetkom dodeljujejo številke.
[Series]: Ne ponastavi številk datotek, tudi če je bila pomnilniška kartica zamenjana.
[Reset]: Ponastavi številke datotek, ko je bila pomnilniška kartica zamenjana.
Series Counter Reset:
Ponastavi števce uporabljenih serij, ko je možnost [File Number] nastavljena na [Series].
File Name Format:
Sami lahko nastavite format imen datotek za videoposnetke.
[Standard]: Ime datoteke videoposnetka se začne s črko "C". Primer: C0001
[Title]: Ime datoteke videoposnetka postane "Naslov+številka datoteke".
[Date + Title]: Ime datoteke videoposnetka postane "Datum+naslov+številka datoteke".
[Title + Date]: Ime datoteke videoposnetka postane "Naslov+datum+številka datoteke".
Title Name Settings:
Naslov lahko nastavite, ko je možnost [File Name Format] nastavljena na [Title], [Date + Title] ali [Title + Date].

Namig

 • Nastavitve za [File Number] in [File Name Format] veljajo za režo 1 in režo 2.
 • Ko je možnost [File Number] nastavljena na [Series], bodo številke datotek v zaporedju dodeljene pomnilniškim karticam v režah, tudi če zamenjate nastavitev [Rec. Media Settings][Recording Media] med režama 1 in 2.

Opomba

 • Za vnos možnosti [Title Name Settings] lahko uporabite le alfanumerične znake in simbole. Vnesti je mogoče do 37 znakov.
 • Naslovi, navedeni prek možnosti [Title Name Settings], se uporabijo le za videoposnetke, posnete po izvedbi nastavitev.
 • Načina, na katerega so imena dodeljena videoposnetkom, ne morete nastaviti.
 • Če uporabljate pomnilniško kartico SDHC, je možnost [File Name Format] zaklenjena na [Standard].
 • Če pomnilniško kartico, ki se uporablja z možnostjo [File Name Format] nastavljeno na eno od naslednjih izbir, vstavite v drugo napravo, pomnilniška kartica morda ne bo delovala pravilno.
  • [Title]
  • [Date + Title]
  • [Title + Date]
 • Če zaradi izbrisa datotek itd. pride do neuporabljenih številk, bodo te številke znova uporabljene, ko številka datotek videoposnetkov doseže vrednost "9999".