Nastavitev načina za preklapljanje med fotografijami (Image Jump Setting)

Nastavi način preskakovanja med predvajanimi slikami s sprednjim in zadnjim izbirnim gumbom, in sicer v tem zaporedju.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Image Jump Setting] › izberite izbirni gumb, ki mu želite spremeniti nastavitev, nato izberite želeno nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

One by one - By 100 images:
Preskakovanje v korakih, določenih s številom slik.
By 3 minutes/By 5 minutes/By 10 minutes/By 30 minutes/By 1 hour/By 3 hours/By 6 hours/By 12 hours/By 24 hours:
Preskakovanje med slikami v korakih, določenih časovno na podlagi datuma in časa, ko so bile slike zajete.
Protect Only:
Predvaja samo zaščitene slike.
Rating Only:
Predvaja vse ocenjene slike.
Rating Only () - Rating Only ():
Predvaja samo slike, za katere je bila določena ocena (od do ).
W/O Rating Only:
Predvaja samo neocenjene slike.
Shot Mark Only:
Nastavi cilj preskakovanja slik samo na slike z označbami posnetka.
Shot Mark1 Only/Shot Mark2 Only:
Nastavi cilj preskakovanja slik samo na slike z določeno označbo posnetka.
No Shot Mark:
Nastavi cilj preskakovanja slik samo na slike brez označb posnetka.
Divider Frame Only:
Nastavi cilj preskakovanja slik samo na ločevalne sličice.
Image After Divider:
Nastavi cilj preskakovanja slik samo na slike poleg ločevalnih sličic.


Dodajanje označbe posnetka videoposnetku

Če med snemanjem videoposnetka slednjemu dodate označbo posnetka, lahko le-to uporabite kasneje kot pomoč pri izbiranju, prenašanju ali urejanju videoposnetka.

Dodelite funkcijo [Add Shot Mark1] / [Add Shot Mark2] želeni tipki, tako da uporabite možnost [Custom Key/Dial Set.] in med snemanjem videoposnetka pritisnete tipko po meri.

  • Označbo posnetka lahko dodate tudi med predvajanjem. Funkcijo [Add/Delete Shot Mark1] / [Add/Delete Shot Mark2] dodajte želeni tipki, tako da uporabite možnost [Custom Key Setting] in pritisnete tipko po meri.


Ustvarjanje ločevalne sličice

Če med kadre dodate ločevalne sličice, lahko slednje uporabite kot označbe pri izbiranju slik.

Vnaprej dodelite funkcijo [Create Divider Frame] želeni tipki, tako da uporabite možnost [Custom Key/Dial Set.], nato pa pritisnite tipko po meri, ko želite ustvariti ločevalno sličico.

Opomba

  • Ko je izbrana možnost [One by one], [By 10 images] ali [By 100 images], se skupina slik šteje kot ena slika.