Select REC Folder

Če je možnost [Folder Name] v možnosti [File/Folder Settings] nastavljena na [Standard Form] in obstajata 2 mapi ali več, lahko izberete mapo na pomnilniški kartici, v katero naj se shranijo slike.

  1. MENU (Shooting) › [File][Select REC Folder] › želena mapa.

Opomba

  • Mape ne morete izbrati, ko je možnost [Folder Name] v možnosti [File/Folder Settings] nastavljena na [Date Form].
  • Če je fotoaparat nastavljen, da zapisuje slike na pomnilniški kartici v obeh režah, lahko izberete samo skupno mapo na obeh pomnilniških karticah. Če skupne mape ni na voljo, jo lahko ustvarite z možnostjo [Create New Folder].