AF Frame Move Amt (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite razdaljo, za katero se premakne okvir za ostrenje, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Spot] itd. Okvir za ostrenje lahko hitro premaknete tako, da povečate razdaljo, kar je uporabno v primerih, ko se subjekt veliko premika.

 1. MENU (Focus) › [Focus Area][AF Frame Move Amt] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Okvir za ostrenje se premakne za standardno razdaljo.
Large:
Okvir za ostrenje se z enim premikom premakne za večjo razdaljo kot pri možnosti [Standard].

Namig

 • Ko je funkcija [Swt. AF Frame Move hold] dodeljena želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], se nastavitev [AF Frame Move Amt] ob pritisku tipke začasno preklopi.
 • Če je katera od naslednjih funkcij dodeljena izbirnim gumbom ali izbirnemu kolescu z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], lahko premaknete okvir za ostrenje za razdaljo, ki je določena za vsako funkcijo, ne glede na nastavitev za [AF Frame Move Amt].
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : Std]
  • [Move AF Frame : Std]
 • Če je katera od naslednjih funkcij dodeljena izbirnim gumbom ali izbirnemu kolescu z uporabo možnosti [My Dial Settings], lahko premaknete okvir za ostrenje za razdaljo, ki je določena za vsako funkcijo, ne glede na nastavitev [AF Frame Move Amt].
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : Std]
  • [Move AF Frame : Std]