Uporaba sprednjega in zadnjega izbirnega gumba

Sprednji izbirni gumb (A) ali zadnji izbirni gumb (B) lahko uporabite za hitro spreminjanje vrednosti nastavitev v naslednjih primerih:

  • Ko želite prilagoditi vrednost zaslonke ali hitrost zaklopa.
  • Ko želite med zajemanjem posnetkov spremeniti nastavitve fotoaparata.

Med predvajanjem posnetkov lahko z obračanjem izbirnih gumbov brskate po slikah.

Ilustracija, ki prikazuje položaje sprednjega in zadnjega izbirnega gumba

(A): sprednji izbirni gumb

(B): zadnji izbirni gumb

Namig

  • Za dodelitev želenih funkcij vsakemu od izbirnih gumbov, lahko uporabite možnost [Custom Key/Dial Set.]/[Custom Key/Dial Set.].
  • Funkcijo [My Dial Settings] lahko uporabljate tudi, da svoje želene funkcije dodelite izbirnim gumbom in te funkcije prikličete, ko jih potrebujete.