Right/Left Eye Select (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite izostriti levo ali desno oko, ko je možnost [Face/Eye Subject] nastavljena na [Human] ali [Animal].

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Right/Left Eye Select] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
fotoaparat samodejno zazna levo ali desno oko.
Right Eye:
zaznano je desno oko subjekta (levo oko z vidika fotografa).
Left Eye:
zaznano je levo oko subjekta (desno oko z vidika fotografa).


[Switch Right/Left Eye] s tipko po meri

Oko, ki naj bo zaznano, lahko zamenjate tudi s pritiskom tipke po meri.

Ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Right Eye] ali [Left Eye], lahko zamenjate oko, ki naj bo zaznano, tako da pritisnete tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Auto], lahko začasno zamenjate oko, ki naj bo zaznano, tako da pritisnete tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Začasna izbira levo/desno je preklicana, ko opravite nekaj od spodnjega. Fotoaparat se povrne k samodejnem zaznavanju oči.

  • Pritisnete središče izbirnega kolesca.
  • Pritisnete sredino izbirnika.
  • Izpustite do polovice pritisnjeno sprožilo (le med fotografiranjem).
  • Izpustitev pritiska tipke po meri, ki ji je dodeljena funkcija [AF On] ali [Eye AF] (le med fotografiranjem)
  • Pritisnete gumb MENU (meni).

Namig

  • Ko je možnost [Face/Eye Frame Disp.] nastavljena na [On], se okoli očesa, ki ste ga izbrali z možnostjo [Right/Left Eye Select] ali [Switch Right/Left Eye] s tipko po meri, pojavi okvir za zaznavanje oči.