Uporaba gumbov po meri

Če pogosto uporabljene funkcije predhodno dodelite gumbom po meri (1–6), lahko te funkcije med zajemanjem ali predvajanjem posnetkov hitro prikličete s pritiskom ustreznih gumbov.

Privzeto so gumbom po meri dodeljene priporočene funkcije.

Ogled/spreminjanje funkcij gumbov po meri

Funkcijo, ki je trenutno dodeljena posameznemu gumbu po meri, si lahko ogledate na naslednji način.

MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.], [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key Setting].

Če želite spremeniti funkcijo gumba po meri, pritisnite središčni gumb izbirnega kolesca, medtem ko je izbran gumb po meri. Prikažejo se funkcije, ki jih lahko dodelite temu gumbu. Izberite želeno funkcijo.