Area/Date/Time Setting

Nastavite lahko območje (kjer uporabljate fotoaparat), poletni čas ([On]/[Off]), obliko prikaza datuma ter datum in čas.

Zaslon z nastavitvami Area/Date/Time se samodejno prikaže, ko prvič vklopite fotoaparat in kadar se notranja pomožna akumulatorska baterija popolnoma izprazni. Ta meni izberite, ko želite datum in čas nastaviti po prvem nastavljanju.

  1. MENU (Setup) › [Area/Date][Area/Date/Time Setting] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Area Setting:
Nastavi območje, kjer uporabljate fotoaparat.
Daylight Savings:
Izbere poletni čas [On] / [Off].
Date/Time:
Nastavitev datuma in časa.
Date Format:
Izbere obliko prikaza datuma.

Namig

  • Za polnjenje notranje pomožne akumulatorske baterije vstavite napolnjen paket baterij in pustite izdelek 24 ur ali več izklopljen.
  • Če se ura ponastavi vsakič, ko se baterija napolni, je notranja pomožna akumulatorska baterija morda izrabljena. Posvetuje se s servisom.