Remain Shoot Display (fotografija)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali naj se na zaslonu prikaže indikator preostalega števila fotografij, ki jih je mogoče neprekinjeno posneti z enako hitrostjo.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Remain Shoot Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Always Display:
Med fotografiranjem vedno prikaže indikator.
Shoot-Only Display:
Med fotografiranjem je prikazan indikator preostalega števila fotografij. Ko pritisnete sprožilo do polovice, se prikaže indikator preostalega števila fotografij.
Not Displayed:
Indikator ni prikazan.