Nameščanje priložene enote držala XLR (samo pri ILME-FX30)

Ko pritrdite enoto držala XLR, lahko uporabljate funkcije adapterja XLR.

  1. Odstranite pokrovček nastavka in nato namestite enoto držala XLR na večvmesniški nastavek.

  2. Nato s kovancem ali drugim pripomočkom zategnite vse vijake na obeh straneh.

Opomba

  • Preden namestite ali odstranite držalo, izklopite fotoaparat.
  • Pri nameščanju držala na fotoaparat trdno zategnite oba vijaka za pritrditev držala. Če vijaka za pritrditev držala ne zategnete, se lahko poškoduje priključek večvmesniškega nastavka ali pa se fotoaparat sname in pade.