Komplet z vmesnikom za več baterij

S tem fotoaparatom lahko uporabljate komplet z vmesnikom za več baterij (naprodaj posebej), če želite snemati dalj časa. Ko uporabljate komplet z vmesnikom za več baterij, odstranite pokrov baterije na fotoaparatu.
Podrobnosti so na voljo tudi v navodilih za uporabo kompleta z vmesnikom za več baterij.

Odstranitev pokrova baterije

Vzvod za sprostitev pokrova baterije (A) povlecite v smeri puščice in nato odstranite pokrov baterije.

Ilustracija, ki prikazuje, kako odstraniti pokrov baterije.


Namestitev pokrova baterije

Nastavek na eni strani pokrova baterije vstavite v mesto pritrditve, nato pa pokrov baterije potisnite navznoter, tako da pritrdite nastavek na nasprotni strani.

Opomba

  • Ko je priključna ploščica kompleta z vmesnikom za več baterij vstavljena v fotoaparat, ne premikajte vzvoda za zaklep baterije na fotoaparatu. Če to naredite, bo priključno ploščico izvrglo iz fotoaparata.