Color Space

fotografija

Način ponazoritve barv s kombinacijami številk ali z obsegom reprodukcije barv se imenuje "barvni prostor". Barvni prostor lahko spremenite glede na namen slike.

  1. MENU (Shooting) › [Image Quality/Rec][Color Space] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

sRGB:
To je standardni barvni prostor digitalnega fotoaparata. Uporabite [sRGB] pri običajnem fotografiranju, kot kadar želite fotografije natisniti takšne kot so, brez prilagoditev.
AdobeRGB:
Ta barvni prostor vključuje širok obseg reprodukcije barv. Če je večji del objekta živo zelen ali rdeč, je omogočena možnost Adobe RGB. Ime datoteke fotografije se začne z »_«.

Opomba

  • Med fotografiranjem v formatu HEIF nastavitev [Color Space] ni veljavna. Če je funkcija [HLG Still Image] nastavljena na [Off], bodo slike posnete z barvnim prostorom sRGB. Ko je možnost [HLG Still Image] nastavljena na [On], se snemanje izvaja v barvnem prostoru BT.2100 (barvna lestvica BT.2020).
  • [AdobeRGB] se uporablja za aplikacije ali tiskalnike, ki podpirajo upravljanje barv in možnost barvnega prostora DCF2.0. Če uporabljate aplikacije ali tiskalnike, ki ne podpirajo funkcije Adobe RGB, se slike morda ne bodo natisnile ali prikazale v ustreznih barvah.
  • Pri prikazovanju fotografij, posnetih s funkcijo [AdobeRGB] prek naprav, ki ne podpirajo funkcije Adobe RGB, se fotografije prikažejo z manjšo nasičenostjo.