ISO (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Občutljivost na svetlobo je določena z vrednostjo ISO (indeks priporočene osvetlitve). Večja je vrednost, višja je občutljivost.

 1. Gumb ISO (občutljivost ISO) › želena nastavitev.
  • Izberete lahko tudi MENU (Exposure/Color) › [Exposure][ISO].
  • Vrednost lahko spremenite v korakih po 1/3 EV tako, da obrnete gumb na sprednji strani in izbirno kolesce. Vrednost lahko spremenite v korakih po 1 EV tako, da obrnete gumb na hrbtni strani.

Podrobnosti elementov menija

ISO AUTO:
Samodejno nastavi občutljivost vrednosti ISO.
ISO 50–102400:
Omogoča ročno nastavitev občutljivosti ISO. Če izberete višjo vrednost, je občutljivost ISO večja.

Namig

 • Razpon občutljivosti ISO, ki je samodejno nastavljen v načinu [ISO AUTO], lahko spremenite. Izberite [ISO AUTO] in pritisnite desni del izbirnega kolesca ter nastavite želene vrednosti za [ISO AUTO Maximum] in [ISO AUTO Minimum].
 • Višja je vrednost ISO, več šuma bo na slikah.
 • Razpoložljive vrednosti ISO bodo odvisne od tega, ali fotografirate, snemate videoposnetke ali snemate počasne/hitre posnetke.
 • Pri snemanju videoposnetkov so na voljo vrednosti ISO med 100 in 32000. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, višjo od 32000, se nastavitev samodejno preklopi na 32000. Ko zaključite s snemanjem videoposnetka, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Pri snemanju videoposnetkov so na voljo vrednosti ISO med 100 in 32000. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, nižjo od 100, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 100. Ko zaključite s snemanjem videoposnetka, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Razpoložljivi razpon za občutljivost ISO se razlikuje glede na nastavitev za možnost [Gamma] v možnosti [Picture Profile].
 • Razpoložljivi razpon za občutljivost ISO se spremeni pri oddajanju videoposnetkov RAW drugi napravi, ki je priključena prek HDMI.

Opomba

 • Funkcija [ISO] je nastavljena na [ISO AUTO] v naslednjih načinih zajemanja posnetkov:
  • [Intelligent Auto]
 • Ko je občutljivost ISO nastavljena na vrednost, ki je nižja od ISO 100, se lahko razpon za svetlost objekta (dinamični razpon), ki jo je še moč posneti, zmanjša.
 • Ko izberete možnost [ISO AUTO] z načinom fotografiranja nastavljenim na [P], [A], [S] ali [M], bo občutljivost ISO samodejno prilagojena znotraj nastavljenega razpona.
 • Pri fotografiranju z nizko občutljivostjo ISO se lahko označena območja na slikah posnamejo kot črna območja, če fotoaparat usmerite v vir zelo močne svetlobe.