Touch Func. in Shooting

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Na ta način nastavite funkcijo, ki se vklopi z dotikom zaslona med zajemanjem posnetkov.

  1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Func. in Shooting] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Touch Focus:
Položaj ostrenja nastavite z dotikom zaslona med zajemanjem posnetkov.
Touch Tracking:
Z dotikom zaslona med zajemanjem posnetkov se izvede izbira subjekta in začne njegovo sledenje.
Touch Shutter:
Izostri subjekt, ki ste se ga dotaknili, in posname slike z dotikom zaslona med zajemanjem posnetkov.
Off:
Izklopi upravljanje na dotik med zajemanjem posnetkov.

Namig

  • Nastavitev za [Touch Func. in Shooting] lahko spremenite z dotikom /// (ikona funkcije za upravljanje na dotik) na zaslonu za zajemanje posnetkov.