Nastavitev jezika, datuma in časa

Zaslon z nastavitvami za jezik, datum in čas se samodejno prikaže, ko prvič vklopite ta izdelek, inicializirate ta izdelek ali ko se je notranja pomožna akumulatorska baterija izpraznila.

 1. Vklopite fotoaparat tako, da stikalo za vklop premaknete v položaj "" (vklop).
 2. Izberite želeni jezik in nato pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 3. Prepričajte se, da je na zaslonu za potrditev območja/datuma/časa izbrana možnost [Enter], nato pa pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 4. Izberite želeno geografsko lokacijo, nastavite možnost [Daylight Savings] in nato pritisnite sredino.
  • Možnost [Daylight Savings] lahko vklopite ali izklopite z zgornjim oz. spodnjim delom izbirnega kolesca.
 5. Nastavite obliko zapisa datuma (leto/mesec/dan) in pritisnite središčni gumb.
 6. Nastavite datum in čas (ure/minute/sekunde) in pritisnite središčni gumb.
  • Če želite datum in čas ali geografsko lokacijo ponovno nastaviti pozneje, izberite MENU › (Setup) › [Area/Date][Area/Date/Time Setting].
 7. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite [Auto Power OFF Temp.], kot želite.

O posodabljanju datuma in časa

Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je fotoaparat vklopljen in paket baterij napolnjen ali izpraznjen.

Za polnjenje notranje pomožne akumulatorske baterije vstavite napolnjen paket baterij v fotoaparat in pustite izdelek 24 ur ali več izklopljen.

Če se ura ponastavi vsakič, ko se paket baterij napolni, je notranja pomožna akumulatorska baterija morda izrabljena. Posvetuje se s servisom.

Namig

 • Če fotoaparat in pametni telefon povežete s funkcijo Bluetooth, boste fotoaparat lahko upravljali s pametnim telefonom in slike iz fotoaparata prenašali v pametni telefon. Fotoaparat in pametni telefon povežete tako, da nastavite datum in čas, nato pa sledite navodilom za seznanitev na zaslonu.

Opomba

 • Če postopek nastavitve datuma in časa ni izveden do konca, se zaslon za nastavitev datuma in časa prikaže ob vsakokratnem vklopu fotoaparata.
 • Vgrajena ura v fotoaparatu lahko prikazuje napačen čas. Nastavitev časa zato prilagajajte v rednih intervalih.