Preklapljanje med fotografijami in videoposnetki (View Mode)

Nastavi način ogleda (način prikaza slik).

  1. MENU(Playback) › [Playback Target][View Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Date View:
Prikaže slike po datumu.
Folder View(Still):
Prikaže samo fotografije.
Movie View:
Prikaže samo videoposnetke po datumu.