Airplane Mode

Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno onemogočite vse brezžične funkcije, vključno s funkcijo Wi-Fi.

  1. MENU (Network) › [Network Option][Airplane Mode] › želena nastavitev.
    Če možnost [Airplane Mode] nastavite na [On], se bo na zaslonu prikazala oznaka letala.