Iskanje funkcij v MENIJU

Prikazani elementi MENIJA se razlikujejo glede na način zajemanja posnetkov. V spodnji tabeli so načini, v katerih je prikazan posamezen element MENIJA, označeni z ikono fotografije/videoposnetka/počasnih in hitrih posnetkov.

Ilustracija, ki prikazuje načine fotografiranja in načine snemanja videoposnetkov

fotografija: ta element menija je prikazan, ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na enega od načinov fotografiranja (A).

videoposnetek, počasni in hitri posnetki: ta element menija je prikazan, ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na enega od načinov snemanja videoposnetkov (B).

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki: ta element menija je prikazan, ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na enega od načinov fotografiranja (A) ali snemanja videoposnetkov (B).

  • Ko je izbrana možnost MR ( Recall Camera Setting), je uporabljen registrirani način zajemanja posnetkov.

Zavihek (Main)

Na seznamu so prikazane nastavitve zajemanja posnetkov. Za podrobnosti si oglejte razdelek "Uporaba glavnega menija (seznam nastavitev zajemanja posnetkov)".

Zavihek (Shooting)

Zavihek (Exposure/Color)

Zavihek (Focus)

Zavihek (Playback)

Zavihek (Network)

*Samo pri nekaterih modelih

Zavihek (Setup)

*Samo pri nekaterih modelih

Zavihek (My Menu)

Skupine fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Elementi menija
My Menu Setting fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Add Item
fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Sort Item
fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Delete Item
fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Delete Page
fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Delete All
fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki Display From My Menu

Opomba

  • Vrstni red zavihkov v meniju, ki je naveden na tem mestu, se razlikuje od dejanskega prikaza.