Shoe Audio Set.

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite digitalni zvok, ki se prenaša iz enote držala XLR (slednje je priloženo samo modelu ILME-FX30) ali mikrofona (naprodaj ločeno), ki podpira digitalni zvočni vmesnik, itd., nameščenega na večvmesniški nastavek fotoaparata. Nastavite lahko frekvenco vzorčenja, število bitov kvantizacije in število kanalov. Te funkcije ni mogoče uporabiti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.

 1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Shoe Audio Set.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

:
Nastavi frekvenco vzorčenja vhodnega zvoka na 48 kHz, število bitov kvantizacije na 24 bitov in število kanalov na 4.
:
Nastavi frekvenco vzorčenja vhodnega zvoka na 48 kHz, število bitov kvantizacije na 24 bitov in število kanalov na 2.
:
Nastavi frekvenco vzorčenja vhodnega zvoka na 48 kHz, število bitov kvantizacije na 16 bitov in število kanalov na 2.

Namig

 • Med snemanjem 4-kanalnega zvoka prikaz glasnosti zvoka na zaslonu velja za 4 kanale.

Opomba

 • Ko je zunanji mikrofon (naprodaj ločeno) povezan s priključkom (mikrofona) na fotoaparatu, se zvok snema iz zunanjega mikrofona, ki je nameščen na priključek (mikrofona). Ne morete nastaviti funkcije [Shoe Audio Set.].
 • Če je nameščen mikrofon nastavljen na analogni prenos, ne morete nastaviti funkcije [Shoe Audio Set.].
 • Če nameščen mikrofon ne podpira snemanja 4-kanalnega zvoka, ne morete izbrati možnosti [] (48 kHz, 24 bitov, 4 kanali).
 • Če nameščen mikrofon ne podpira 24-bitnega snemanja zvoka, se funkcija [Shoe Audio Set.] zaklene na [] (48 kHz, 16 bitov, 2 kanala).
 • V naslednjih primerih pravilno snemanje zvoka med snemanjem videoposnetkov ni mogoče:
  • Ko namestite ali odstranite mikrofon
  • Ko na strani mikrofona digitalni prenos preklopite na analognega ali obratno