Auto/Manual Swt. Set.

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Pri snemanju videoposnetkov lahko med samodejnimi in ročnimi nastavitvami ločeno preklapljate za vrednost zaslonke, hitrost zaklopa in občutljivost ISO, enako kot bi storili s sistemom za nadzor osvetlitve pri profesionalnem fotoaparatu. Predhodno nastavite možnost [Exposure Ctrl Type] na [Flexible Exp. Mode].

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][Auto/Manual Swt. Set.] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Av Auto/Manual Switch:
Preklopi vrednost zaslonke med [Auto] in [Manual].
Tv Auto/Manual Switch:
Preklopi hitrost zaklopa med [Auto] in [Manual].
ISO Auto/Manual Set:
Preklopi občutljivost ISO med [Auto] in [Manual].


Preklapljanje med [Auto] in [Manual] s tipkami po meri

Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [Flexible Exp. Mode], so med snemanjem videoposnetkov naslednje funkcije dodeljene tipkam po meri.

  • [Av Auto/Manual Switch]: gumb IRIS (zaslonka)
  • [Tv Auto/Manual Switch]: gumb SHUTTER (zaklop) na izbirnem kolescu
  • [ISO Auto/Manual Set]: gumb ISO (občutljivost ISO)
Vsakič ko pritisnete in zadržite zadevno tipko po meri, vrednost zaslonke, hitrost zaklopa ali občutljivost ISO preklopi med [Auto] in [Manual].
Ko je izbrana možnost [Manual], lahko s pritiskom zadevne tipke zaklenete vrednosti. To funkcijo lahko uporabite za preprečevanje neželenega spreminjanja vrednosti.
Ko je izbrana možnost [Auto], je primerna osvetlitev nastavljena samodejno, in ko je izbrana možnost [Manual], je mogoče vrednost zaslonke, hitrost zaklopa in občutljivost ISO nastaviti z naslednjimi izbirnimi gumbi.
  • Vrednost zaslonke: sprednji izbirni gumb
  • Hitrost zaklopa: izbirno kolesce
  • Občutljivost ISO: zadnji izbirni gumb

Opomba

  • Ko vrednost zaslonke nastavite z obročkom za zaslonko na objektivu, ima vrednost obročka za zaslonko prednost pred vrednostjo izbirnega gumba.