Face Priority in Multi Metering (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali naj fotoaparat izmeri svetlost glede na zaznane obraze, ko je možnost [Metering Mode] nastavljena na [Multi].

  1. MENU (Exposure/Color) › [Metering][Face Priority in Multi Metering] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
fotoaparat izmeri svetlost glede na zaznane obraze.
Off:
fotoaparat izmeri svetlost z uporabo nastavitve [Multi], brez zaznavanja obrazov.

Opomba

  • Ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na [Intelligent Auto], je funkcija [Face Priority in Multi Metering] zaklenjena na [On].
  • Ko je možnost [Face/Eye Prior. in AF] nastavljena na [On] in možnost [Face/Eye Subject] ni nastavljena na element [Human] v možnosti [Face/Eye AF], [Face Priority in Multi Metering] ne deluje.