White Balance (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Popravi učinek tona pogojev okoliške svetlobe ter posname nevtralno beli objekt v belem. To funkcijo uporabite, kadar se barvni toni slike ne udejanjijo po pričakovanjih ali če želite barvne tone namenoma spremeniti, da dosežete želeni fotografski izraz.

 1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][White Balance] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto / Auto: Ambience / Auto: White / Daylight / Shade / Cloudy/ Incandescent / Fluor.: Warm White / Fluor.: Cool White/ Fluor.: Day White/ Fluor.: Daylight / Underwater Auto :
Ko izberete vir svetlobe, ki osvetljuje objekt, izdelek prilagodi barvne tone tako, da ustrezajo izbranem viru svetlobe (prednastavljena belina). Ko izberete možnost [Auto], izdelek samodejno zazna vir svetlobe in prilagodi barvne tone.
C.Temp./Filter:
Prilagodi barvne odtenke glede na vir svetlobe. Doseže učinek filtrov CC (Izravnava barv) za fotografijo.
Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Shrani podatke o osnovni beli svetlobi v svetlobnih razmerah za okolje fotografiranja.

Namig

 • V privzetih nastavitvah je funkcija [White Balance] dodeljena gumbu 2 (gumb po meri 2).
 • Prikažete lahko zaslon z natančnimi prilagoditvami in po potrebi izvedete natančne prilagoditve barvnih tonov, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca. Ko izberete [C.Temp./Filter], lahko spremenite temperaturo barve tako, da obrnete gumb na hrbtni strani, namesto da bi pritisnili desno stran izbirnega kolesca.
 • Če se barvni toni ne udejanjijo tako, kot ste pričakovali glede na izbrane nastavitve, izvedite snemanje [WB bracket].
 • Možnost (Auto: Ambience) ali (Auto: White) je prikazana samo, ko je možnost [Priority Set in AWB] nastavljena na [Ambience] ali [White].
 • Če želite ublažiti nenaden preklop izravnave beline, kot na primer pri preklopu snemalnega okolja med snemanjem videoposnetkov, lahko s funkcijo [Shockless WB] spremenite hitrost preklopa izravnave beline.

Opomba

 • Funkcija [White Balance] je v naslednjih načinih zajemanja posnetkov fiksno nastavljena na [Auto]:
  • [Intelligent Auto]
 • Možnosti [Auto] ali [Underwater Auto] v možnosti [White Balance] ni mogoče izbrati v naslednji situaciji:
  • Ko je možnost [Log Shooting] nastavljena na [Cine EI Quick] ali [Cine EI]
 • Če za vir svetlobe uporabljate živosrebrno svetilko ali natrijevo svetilko, zaradi lastnosti svetlobe ni mogoče doseči natančne nastavitve beline. Priporočljivo je, da fotografirate z nastavitvijo od [Custom 1] do [Custom 3].
 • Ne pokrivajte tipala za vidno svetlobo in infrardečega tipala, ko je funkcija [White Balance] nastavljena na [Auto]. Če boste to storili, bo mogoče vir svetlobe nepravilno razvrščen, izravnava beline pa nastavljena na neprimerno barvo.