Camera Set. Memory

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Omogoča registracijo največ treh pogosto uporabljanih načinov ali nastavitev v izdelku in do štiri (od M1 do M4) za pomnilniško kartico. Nastavitve lahko prikličete tako, da samo pritisnete gumb MODE (način).

  1. Izberite nastavitev v fotoaparatu, ki jo želite registrirati.
  2. MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Camera Set. Memory] › želeno število.
  3. Za izvedbo dejanja pritisnite središče izbirnega kolesca.

Elementi, ki jih lahko registrirate

  • Registrirate lahko različne funkcije za snemanje. Elementi, ki jih lahko dejansko registrirate, so prikazani v meniju fotoaparata.
  • Zaslonka (število F)
  • Hitrost zaklopa

Spreminjanje registriranih nastavitev

Zamenjajte izbrano nastavitev z želeno in znova registrirajte nastavitev za isto številko načina.

Opomba

  • Številke od M1 do M4 lahko izberete samo, če v izdelek vstavite pomnilniško kartico.
  • Ko registrirate nastavitve na pomnilniško kartico, lahko uporabite samo pomnilniško kartico, ki je bila izbrana z možnostjo [Memory/Recall Media].
  • Spremembe programa ni mogoče registrirati.