Rating

S to funkcijo lahko posnetim slikam dodelite oceno v obliki števila zvezdic (), kar vam poenostavi iskanje slik.

  1. MENU(Playback) › [Selection/Memo][Rating].
    Prikazal se bo zaslon za dodeljevanje ocen.
  2. Pritisnite levi/desni del izbirnega kolesca in prikažite sliko, ki ji želite dodeliti oceno, ter nato pritisnite središče izbirnega kolesca.
  3. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca izberite število zvezdic (Rating), nato pa pritisnite sredino izbirnega kolesca.
  4. Če želite zapustiti zaslon za dodeljevanje ocen, pritisnite gumb MENU.


Nastavitev ocen pri fotografiranju

Dodelite možnost [Add Rating ()] do [Add Rating ()] želenim tipkam, tako da predhodno uporabite funkcijo [Custom Key/Dial Set.], nato pa – ko posnamete fotografijo – pritisnete tipko po meri in ji dodelite oceno. Oceno lahko dodelite zadnji posneti fotografiji.

  • Ocen ni mogoče dodeljevati med snemanjem videoposnetkov.

Namig

  • Ocene lahko dodeljujete tudi med predvajanjem slik, tako da uporabite tipko po meri. Dodelite funkcijo [Rating] želeni tipki, tako da predhodno uporabite možnost [Custom Key Setting], in nato pritisnite tipko po meri med predvajanjem slike, ki ji želite dodeliti oceno. Število zvezdic (Rating) se spremeni vsakič, ko pritisnete tipko po meri.
  • Dodeljevanje ocen s funkcijo [Image Jump Setting] vam omogoča hitro iskanje želene slike.